What`s Catalytic Converter

4

What`s Catalytic Converter
Un convertidor catalític és un dispositiu que utilitza un catalitzador per convertir tres compostos nocius en l’escapament del cotxe en compostos inofensius. Els tres compostos nocius són:
-VOC hidrocarburs (en forma de gasolina sense combustió, produeixen smog)
-El monòxid de carboni CO (és un verí per qualsevol anima que respira l'aire)
- oxxids de nitrogen NOx (condueixen al fum i a la pluja àcida)

Com funciona el catalitzador
En un convertidor catalític, el catalitzador (en forma de platí i pal·ladi) es revesteix sobre un panal de ceràmica que es troba allotjat en un paquet similar a un silenciador unit a la canonada d’escapament. El catalitzador ajuda a convertir el monòxid de carboni en diòxid de carboni (CO a CO2). Converteix els hidrocarburs en diòxid de carboni (CO2) i aigua. També converteix els òxids de nitrogen en nitrogen i oxigen.


Hora de publicació: 11-agost-2020